Історія кафедри

 

 

 

Свою власну історію кафедра історії і культурології починає із 1 листопада 1980 р., коли з об'єднаної кафедри історії КПРС, марксистсько-ленінської філософії і наукового комунізму виділилась самостійна кафедра історії КПРС. У 1991 р. вона отримала іншу назву: соціально-політичної історії ХХ століття. Протягом 1979 – 1992 р. кафедрою керував кандидат історичних наук, доцент П.Я. Скотаренко. Завдяки своїм видатним науковим здібностям, інтелігентності, людяності, мудрого стилю керівництва йому вдалося за короткий термін створити і згуртувати невеликий, але міцний колектив, що докладав значних зусиль у справі навчання та виховання молоді на кращих зразках загальнолюдських духовних цінностей, незважаючи на всі труднощі, пов'язані з ідеологічним тиском тоталітарного режиму. Основу колективу кафедри у ті часи склали: кандидати історичних наук, доценти Б.М. Щербаненко, А.Г. Міщенко; кандидати історичних наук, старші викладачі Е.Г. Колесник, О.П. Бреславська, асистенти І.М. Звєздін, М.Г. Просюк, В.П. Такмакова, М.І. Пчельніков, який у 1992 р. очолив кафедру і продовжував керувати до 2000 року.

Під його безпосереднім керівництвом була організована підготовка молодих кадрів кафедри. Асистенти М.В. Яцюк, Г.Г. Фесенко були направлені до аспірантури і згодом успішно захистили кандидатські дисертації. Своєю інтелігентністю, високою духовністю, безкорисливістю і чуйністю М.І. Пчельніков був прикладом для всіх. Помітний внесок у педагогічну і науково-методичну діяльність кафедри зробили професор, заслужений діяч народної освіти, в минулому ректор Інституту культури А.Л. Оприщенко, який працював на кафедрі з 1992 по 1998 рр.; доцент В.Д. Петров; старший викладач Н.І. Демченко – талановитий методист і полум'яний популяризатор історико-культурних знань. Організацією навчально-методичної роботи плідно займались у свій час А.П. Аносова, М.Г. Тітков та ін., нині – Л.І. Швець.

img 172

У 1990-і роки кафедру було двічі перейменовано: спочатку на кафедру українознавства і історії, а з 1994 р. – на кафедру історії України. До 1998 р. кафедра входила до складу інженерно-економічного факультету, а нині – до складу факультету електричного транспорту. 29 грудня 2002 р., у зв’язку із розширенням кількості дисциплін гуманітарного циклу, кафедра отримала назву «Кафедра історії і культурології».

З 2000 р. кафедру очолювала О.Л. Рябченко.

Кафедра має значний науково-педагогічний потенціал, її працівники затребувані як знані фахівці своєї царини дослідження, як експерти дисертаційних робіт молодих вчених, як учасники різних дослідницьких програм, як викладачі, які користуються у студентів незаперечним авторитетом, до чиєї думки вони прислухаються і для яких вони, безумовно, є мудрими вчителями і наставниками. На початку 2000-х років на кафедрі працювали дев’ять викладачів, з них – вісім кандидатів наук, які працюють на посадах доцентів. Кандидати історичних наук − О.Л. Рябченко, Ю.А. Бєліков, Л.М. Жванко, В.В. Жигло, М.С. Лисенко, М.В. Яцюк та кандидати філософських наук – І.М. Рассоха та Г.Г. Фесенко. Старшим викладачем працює Ю.І. Стрілець., який уже кілька років виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи містобудівельного факультету. Заступником декана факультету по роботі з іноземними студентами працював Ю.А. Бєліков. Кілька років на кафедрі працював відомий у регіоні та за його межами поет і публіцист доцент В.П. Бурмака.

Кафедра постійно досягає вагомих результатів. Важливим каталізатором в діяльності завідувача кафедри є зростання його підлеглих в науковому плані, тобто його вміння дати можливість реалізуватися членам кафедри на більш високому науковому рівні. Завдяки створеним умовам, що є досить важливим для молодого науковцям, протягом цього часу на кафедрі асистенти А.В. Меляков та Л.М. Жванко у 2003 р., а В.В. Жигло у 2010 роках успішно захистили кандидатські дисертації. Для кафедри є характерними високі стандарти наукової роботи, дослідження серйозних тем у царині вітчизняної історії та культурологічних студій. Так, доценти О.Л. Рябченко та Л.М. Жванко підготували до захисту докторські дисертації з тем відповідно «Повсякденне життя студентів радянської України (1921-1936 рр.)» та «Перша світова війна: біженство в Україні».

2012 02 29 08

Викладачі кафедри читали 11 дисциплін історичного, культурологічного напрямків, а також загальногуманітарного циклу: «Історія України», «Культурологія», Історія української культури», «Краєзнавство», «Етичний кодекс», «Етика та естетика», «Етика бізнесу», «Психологія управління», «Методологія наукового дослідження», «Ділове спілкування», «Філософія господарювання». Колектив кафедри демонструє постійний рух вперед в організації навчального процесу, зокрема, викладачі широко застосовують у своїй практиці інноваційні методи викладання і контролю. Однією із перших застосувала мультимедійний супровід теоретичної частини дисциплін доцент Г.Г. Фесенко, викладаючи авторський курс «Філософія господарювання». На високому науковому рівні у поєднанні з інтерактивною методою читаються й інші курси. Так, яскравими і захоплюючими завдяки новим технологіям є лекції з авторського курсу «Краєзнавство», який читає доцент Л.М. Жванко. Доценти О.Л. Рябченко, М.В. Яцюк, М.С. Лисенко, В.В. Жигло з використанням мультимедійного забезпечення викладають нормативні курси «Історія України», «Історія української культури». Доцент Ю.А. Бєліков розробив і запровадив у дію дистанційний курс «Культурологія» в електронній системі Moodle на сайті ХНАМГ, що дозволяє вийти на більш сучасний рівень викладання дисципліни. Нині опануванням нових технологій займається доцент В.В Жигло.

Потрібно зазначити, що всі дисципліни кафедри забезпечені методичними матеріалами. За останні роки доцент Г.Г. Фесенко опублікувала навчальний посібник «Психологія управління» (2007) (гриф МОН), доцент Л.М. Жванко – навчальний посібник «Краєзнавство Слобожанщини» (2011). Під редакцією доцента М.В. Яцюка опубліковано, підготовлений членами кафедри курс лекцій «Історія України» (2009) і «Словник-довідник з історії України» (Л.М. Жванко, О.Л. Рябченко, Г.Г. Фесенко) (2010). Крім того, розроблені та опубліковані курси лекцій з «Краєзнавства», «Філософії господарювання», «Етики і естетики».

Кафедра проводила значну наукову роботу. За 2006–2012 рр. доц. Рябченко О.Л., доц. Жванко Л.М. та доц. Рассоха І.М. опублікували 10 наукових монографій, з них одна видана в Росії. Крім того, вийшло понад 70 наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях Білорусі, Польщі, Німеччини, Російської Федерації та Латвії. В цей же період члени кафедри взяли участь у понад 50 наукових конференціях, з них ціла низка закордонних – у Німеччині (Берлін, Геттінген, Льонебург), Польщі (Білосток, Гдиня), Російській Федерації (Москва, Санкт-Петербург, Сиктивкар, Єкатеринбург, Смоленськ та ін.), Білорусії (Вітебськ), Литві (Рига), Швеції (Стокгольм, Лінчопінг). З 2005 р. доц. Бєліков Ю.А. активно співпрацює з московським видавництвом Російська політична енциклопедія (РОССПЭН), беручи участь у написанні узагальнюючих енциклопедичних видань з історії Російської імперії; у 2008 р. – запрошувався у якості наукового консультанта до роботи Центру досліджень міського управління і самоврядування при Уряді Москви. З 2009 р. доц. Жванко Л.М. – член Російської Асоціації дослідників Першої світової війни та Австрійського інтернет-форуму «Австро-Угорщина у роки Першої світової війни». О.Л. Рябченко – член Міжнародної Асоціації дослідників історії сталінізму. Викладачі кафедри постійно друкують наукові статті у вітчизняних фахових виданнях: «Український історичний журнал», «Історичний журнал», «Київська старовина», спеціалізованих періодичних збірниках Інституту історії НАН України та ін.; запрошуються до наукового редагування, рецензування наукових праць, призначаються офіційними опонентами у захисті дисертацій, регулярно запрошуються на радіо і місцеве телебачення. Доценти Л.М. Жванко та О.Л. Рябченко брали участь у написанні ювілейного видання «Харкову – 350. Історія, Сучасність. Стратегія розвитку» (2004). У 2011–2012 н.р. доц. О.Л.Рябченко, Г.Г.Фесенко, Л.М.Жванко, В.ВЖигло та М.В.Яцюк залучалися до написання розділів «Історія» та «Культура» наукового проекту Харківської міської ради «Стратегія розвитку міста Харкова до 2030 року», а доц. Г.Г.Фесенко брала участь у розробці Концепції культурного розвитку Харківської області до 2030 р. Управління культури та туризму Харківської обласної держадміністрації.

Кафедра, за каденції консула Я. Ксьонжека, протягом 2004–2007 рр. провела кілька заходів спільно із Генеральним консульством Республіки Польща – студентський семінар з питань євроатлантичної інтеграції, міжнародну науково-практичну конференцію та ін. Нині доцент Л.М. Жванко залучена до роботи проекту польського консульства «Поляки на карті Харкова».

Наукова та громадська діяльність членів кафедри неодноразово здобувала визнання на державному та регіональному рівні. У 2007 р. доц. Г.Г. Фесенко визнана жінкою року в номінації «Жінка – громадський діяч», доц. О.Л. Рябченко та І.М. Рассоха нагороджені Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації з відзнакою. Крім того, у 2006 р., доц. О.Л. Рябченко та Г.Г. Фесенко нагороджені грамотами Управління у справах сім’ї та молоді Харківської обласної державної адміністрації а доц. О.Л. Рябченко – почесною грамотою Міністерства культури та мистецтв України. У 2012 р. доц. О.Л. Рябченко, Л.М. Жванко Г.Г. Фесенко нагороджені Почесними грамотами Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації. У 2007 р. доц. Л.М. Жванко, а у 2008 р. доц. Ю.А. Бєліков стали переможцями обласного конкурсу «Молодий науковець року» та нагороджені грамотами Голови обласної державної адміністрації. У 2003 р. Л.М. Жванко стала призером Всеукраїнського конкурсу наукових робіт, який проводився під егідою Представництва Верховного комісара ООН у справах іженців і була нагороджена його дипломом та грамотою Державного комітету у справах національних меншин України.

Доцент О.Л. Рябченко представляла Харківську область на зустрічі з Урядом України у Кабінеті Міністрів України з нагоди 8 Березня, у 2004 р. брала участь у Парламентських слуханнях «Становище жінок в Україні: реалії та перспективи».

Кафедра постійно проводить актуальні та резонансні заходи: науково-практичний семінар-тренінг «Політика регіонального розвитку в контексті ґендерних підходів», Коломак, 2008 р. (співорганізатори – Коломацька райдержадміністрація, Управління у справах сім'ї і молоді ХОДА); регіональна наукова конференція «Гетьман Іван Мазепа: людина і політик». (смт. Коломак, Харківська обл., 2008 р.) (співорганізатори – Коломацька райдержадміністрація, Управління освіти і науки ХОДА); спецкурси підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області «Ґендерна політика у регіональному розвитку: технології збалансованого управління» (співорганізатор – Управління у справах сім'ї і молоді ХОДА).

На виконання державної програми з гендерної рівності, кафедра започаткувала та провела дві міжнародні науково-практичні конференції «Ґендерна політика міст: історія і сучасність» ( грудень 2003 р., травень 2007 р.). Для творчої молоді організовані щорічні регіональні конкурси молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» (квітень 2007–2010 рр.); міжвузівські студентські наукові семінари («Війна і місто» – до 60-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні; «Українсько-польські відносини у контексті євроатлантичної інтеграції») та інші.

Неодноразово наші студенти були переможцями та призерами регіональних та Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Серед них – Вовк Ольга (ІІІ, ІІ та І місце) – (кер. І.М. Рассоха), Ю. Федотова (кер. – О.Л. Рябченко), О. Мехтієва, А. Григорчук (кер. – Л.М. Жванко), М.Зінченко, Т. Проскуріна (кер. – Г.Г. Фесенко), С. Першина, О. Дмитренко (кер. – М.В. Яцюк). Студентка Ш курсу факультету менеджменту Анастасія Гончарова зайняла І місце на VI регіональному конкурсі «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір» 19 квітня 2012 р. (кер. – доц. Г.Г.Фесенко). Кафедра має вагомі здобутки в науково-творчій презентації студентами Академії своїх доробків як на регіональних, так і на міжнародних конференціях з гуманітарної проблематики. В рамках СНТ викладачі кафедри щорічно на вищезазначені конференції і семінари готують студентів, які посідають призові місця і мають наукові публікації з історичної проблематики. Студенти містобудівельного факультету під керівництвом О.Л.Рябченко та директора музейного комплексу ХНАМГ Т.П. Єлісеєвої працювали над відеоархівом співробітників ХНАМГ – учасників Великої Вітчизняної війни. Ці матеріали використані для створення фільму «Літопис визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників» (автори – студенти містобудівельного факультету А. Іосилевич та О. Попельнух).

Кафедра спільно із історичним факультетом ХНУ ім. В.Н. Каразіна організовує і проводить міжнародну наукової конференцію молодих вчених «Каразінські читання». Студенти нашої Академії, які працюють в науковому семінарі кафедри і досліджують різноманітні проблеми вітчизняної історії, брали активну участь у роботі секцій історії Слобожанщини, історії України, історії релігії та церкви, військової історії. Грамотами за кращі доповіді нагороджені студенти В. Іваненко, Л. Швець, К. Дзеревяго, а роботи аспірантки Г. Коптєвої та студентки А. Рябоконь були рекомендовані до друку у збірнику робіт молодих вчених. За кращі історичні дослідження студенти К. Дзеревяго, Л. Швець, О. Овчаров О. Мехтієва та ін. отримали стипендії дослідної фундації ім. О. Ольжича. У різні роки стипендіатами цієї фундації були доценти О.Л. Рябченко, Л.М. Жванко та В.В. Жигло.

Традиційно кафедра влаштовує краєзнавчі поїздки для студентів Академії (Полтава, Святогірська лавра, Сковородинівка та ін.). Викладачі кафедри у своїй виховній роботі значну увагу приділяли і приділяють художньо-естетичним заходам. Неодноразово доц. О.Л. Рябченко, доц. М.В. Яцюк, доц. Г.Г. Фесенко, доц. М.С. Лисенко, доц. В.В. Жигло, ст. викл. Ю.І. Стрілець організовують походи студентів до театрів Харкова. Під керівництвом доц. Л.М. Жванко і доц. В.В. Жигла, згідно навчальних планів дисциплін, які вони викладають, студенти відвідують історичний, художній та літературний музеї міста.

Кафедра історії і культурології має значний науковий потенціал, який успішно реалізовує. У 2012 р. доц. О.Л. Рябченко успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. У 2013 р. Л.М. Жванко також захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. У 2015 р. докторську дисертацію захистив І.М. Рассоха. У 2019 р. доктором філософських наук стала доц. Г.Г. Фесенко.

За останні роки викладачами кафедри розроблено цілу низку нових навчальних дисциплін: «Українські історико-гуманітарні студії», «Культурологія», «Краєзнавство Слобожанщини», «Актуальні проблеми світової історії», «Історія світової політичної думки», «Історична урбаністика», «Теорія цивілізацій та глобалістика».

З 2012 по 2018 роки на кафедрі відбулися кадрові зміни. Зараз її колектив складається з п’яти викладачів: проф. Г.Г. Фесенко, проф. І.М. Рассоха, доц. М.В. Яцюка, доц. М.С. Лисенко, доц. В.В. Жигло.

З вересня 2018 р. кафедру очолює доц. М.В. Яцюк.

.

 

 

Сейчас 174 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте